Pregària al matí. Gener

Tirar floretes

Són paraules o expressions boniques que fem servir per animar o per expressar el que sentim. A tots ens agrada que ens animin. A qui no li agrada que li diguin que és el millor jugador de futbol o que es la més simpàtica? A tots. Però si volem que ens tirin floretes ens les hem de merèixer, perquè si no seria una mentida bonica, però mentida, al cap i a la fi.

Jesús també deia coses boniques, però calia ser-ne mereixedors. Un dia deia a la gent:

—Feliços els que saben que necessiten Déu perquè Déu, que és més generós que ningú, els donarà el cel; feliços els que estan tristos, perquè Déu, que és alegre, els consolarà; feliços els que sempre estan disposats a fer el bé, perquè Déu, que és més bo que ningú, els donarà el que desitgen; feliços els que porten pau arreu, perquè Déu els dirà fills seus, ja que són com Ell.

I així, deia moltes coses boniques a la gent, i a nosaltres. Però per guanyar-nos aquest reconeixement hem de transmetre joia, hem de cercar la pau i el bé i eixugar les llàgrimes dels qui pateixen. No és tan difícil, perquè Déu ens hi ajuda.

Octubre missioner

DOMUND. Jornada missionera.
carteldomundh
Celebrem la Jornada mundial de les missions.
Domund és universalitat, obertura, creixement. Significa pens
ar en els qui estan lluny de nosaltres i sentir com a propis
els seus anhels, les seves esperances i sofriments.
A nosaltres enspertoca, sobretot, una pregària constant i comprome
sa, i ser testimonis de l’Evangeli en el nostre ambient.
Senyor, la teva veu segueix ressonant a les nostres orelles: “La sembra és
molta…, però escassos els obrers.” “Jo estic amb vosaltres fins a la fi del món…”
Fes que, com Sant Pau, ens esforcem per ser pregoners de la teva paraula i del amor